Liefde als onmogelijk verlangen.

Liefde is (inderdaad) een lastig woord. Een meer passend woord zou misschien zijn: ‘blancoheid’ De draagkracht van het al, je natuurlijke staat-van-zijn is blanco… volstrekt blanco… Alles accepterend. - Vera Helleman

Aanrader...

"Paradoxaal genoeg laat de liefde zich echter pas zien, als ze niet nagestreefd wordt."

‘Hoe komt het dat ik niet weet wat liefde is?’ vroeg Jan van Delden de gepensioneerde topambtenaar van de EEG, die in zijn vrije tijd Advaita onderricht gaf. ‘Omdat liefde het enige in de wereld is dat je nooit kunt vinden. Dat ben je’, antwoordde Keers.

Peter de Graef over de hanteerbare liefde:  
"we schrappen onze persoonlijkheden en we gaan elkaar liefhebben vanuit ons wezen, dan moeten we vooral leren om op tijd terug te trekken uit die persoonlijkheden. We hoeven niet te bewijzen aan elkaar dat we bestaan, want ik voel dat ik besta of dat nu bewezen wordt of niet, dat hoeft die ander mij niet te geven. Ik ben alleen maar blij met de gewéldige ervaring die ik heb door naar de ander te kijken. Die ervaring op grond waarvan ik zeg: ik zie je graag... en meer hoef ik niet. En dan krijgen we liefde die hanteerbaar is."
“De doodsklap voor de illusie is enerzijds het inzicht, het doorzicht, het ontmaskeren en anderzijds de bereidheid tot loslaten. Levenskunst is de kunst van het loslaten, het is een soort sterven terwijl het lichaam nog leeft. De kunst van het doodgaan is om, voordat dit lichaam doodgaat, te proberen het te vlug af te zijn. Wat gaat er uiteindelijk dood? Alleen maar een illusie, iets dat eigenlijk nooit bestaan heeft, een manier van denken.” - Wolter Keers

...de-personifieer / ont-masker uzelf...


Praten over bewustzijn - podcast paginahttp://www.verahelleman.nl/
check de cursus Moeiteloos Jezelf Zijn.

http://www.bol.com/nl/p/de-kunst-van-het-nietsdoen/1001004007767442/
interview met Jan van Delden

interview met Dick Sinnige


boek: De Kunst van het Nietsdoen - Theo Fischer


You want to know what my secret is?
I don't mind what happens.

- J. Krishnamurti

Dare to Live ~ dare to surrender to Life.Satsang - Jan Koehoorn - Advaita

lees hier een artikel in Vrij Nederland over De Wachters laatste boek Borderline Times.