2) Stem*Wijzer*

"If voting changed anything, it would be illegal."
– Emma Goldman

"Every step we take towards making the State Caretaker of our lives,
by that much we move toward making the State our Master."
– Dwight D. Eisenhower
 
Ter overweging voor de volgende landelijke/europese verkiezingen:

vandaag stem ik op...             mijzelf. 

Ik geef mijn stem niet meer weg en kies voor het alternatief.Deze campagne gaat over jou en is alleen voor jou bedoeld. Hieronder een keuze die je in overweging kan nemen. Hoe een failliet systeem te stoppen met het geven van jouw kostbare energie. Maar eerst even dit:


Luyendijk licht een tipje van de sluier en geeft op neutrale wijze weer hoe het spel achter de schermen (sociëtiet Nieuwspoort) gespeeld wordt. Willen we een herhaling van zetten en blijven wijzen naar anderen?

In a state-run society the government promises you security. But it's a false promise predicated on the idea that the opposite of security is risk. Nothing could be further from the truth. The opposite of security is insecurity, and the only way to overcome insecurity is to take risks. The gentle government that promises to hold your hand as you cross the street refuses to let go on the other side. – T. Forstmann.

Kom onder ogen hoe de machtsstructuren in (EU) Brussel werken.
Ontdek de Europese geschiedenis die niet in onze schoolboekjes stond: luister hier.
En lees hier het boek online.
  • 2. Wie heeft het filmpje 'The Story of your Enslavement' gezien?Laten we dit tot de bodem uitzoeken. Als ode aan de mens, aan jou, aan het ware, voor zover we in staat zijn dat te vinden. Het gaat erom te ont-dekken wie wij werkelijk zijn en de bedrieglijke wereld van leugens, schuld en tekort over boord te gooien. Zodat we die Titanic koers ombuigen en er een LoveBoat van maken.

De natuur kent alleen maar overvloed... We kunnen ons eigen denken 180 graden ombuigen, door te kiezen voor het leven, de liefde, de creatie, de overvloed, het delen is vermenigvuldigen, enz. enz. Het gaat om het spel ipv de knikkers... Kies voor blijvend innerlijk geluk, je eigen verlangens en bestemming die in je hart staan geschreven.  • 3. Wie projecteert, zonder dat ie het doorheeft?
Iedereen, totdat je weet dat het de binnenwereld is waar je de oplossing kan vinden. De buitenwereld is een spiegel. Voor meer inzicht, zie enkele video's op deze pagina. En stel je voor dat niemand komt opdagen bij de volgende verkiezingen. Deze stille wereldwijde ommekeer is een global non-compliance (wereldwijde ongehoorzaamheid) aan het systeem en de keuze voor je hart, je diepste verlangens, voor het leven.

http://revolutievandewitteroos.blogspot.com/
lees het manifest van de witte roos...

One Love! One Heart!
Let's get together and feel all right.
Hear the children cryin' (One Love!);
Hear the children cryin' (One Heart!),
Sayin': give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
Sayin': let's get together and feel all right. Wo wo-wo wo-wo"We must live together as brothers or perish together as fools." - ML King


-----


http://revolutievandewitteroos.blogspot.com/p/blog-page_27.html'Those who benefit from any societal mechanism rarely wish to understand that mechanism especially if it appears to grant them power, control or authority over their fellow man and understanding that mechanism would limit, diminish or remove that apparent power, control or authority. They simply do not want to know. Because… It is far easier to Ignorantly Control Others than it is to Wisely Control Yourself.'unknown.

(...) We do not believe you can achieve freedom through coercion. Some say, “Tough luck, it’s part of what we agree to by being citizens.” But we never made that agreement. Rather, we have found the only thing everyone agrees with is that they don’t want to be violated against their will. This may be the one agreement that can actually move us beyond the political polarity gridlock to a truly thriving society. The principle of non-violation holds the key to real freedom, security and prosperity for all. Rule by the “majority” perpetuates a never-ending flip-flop between one priority and another, while missing the central issues of honest money, peace, and innate human rights.

We have been led to believe that coercive associations and authoritarian governments are the best we can do, but in reality, when people are prosperous enough to be able to, we care for ourselves and each other far more effectively than any government ever has. The Economic Freedom of the World Report shows each year that the more economic and social freedom people have, the more secure, healthy, and prosperous they are. (source)


Alleen door helemaal afstand te nemen (en dus je eigen macht/kracht op te eisen) krijg je werkelijk verandering. Niet meer mee doen met dit uitzichtloze spel, betekent dat je kiest voor hoe jij het ten diepste zou willen. Wat we nodig hebben is een fundamenteel inzicht dat ieder mens zijn unieke zelf tot zijn recht mag laten komen. Een nieuw paradigma. Deze blog zit vol richtingaanwijzers, ter her-innering, omdat het antwoord in ons zit.

Hoe meer mensen het systeem gaan zien dat wij dienen (gebaseerd op vals bewustzijn), hoe groter het verlangen ontstaat om de verantwoordelijkheid te nemen en het nieuwe maar immer onbekende te omarmen. Er zijn zoveel initiatieven gaande, bijvoorbeeld om van het huidige financiële systeem een door ons gecreëerd nieuw en gezond systeem te maken. Ontdek de MPE. Maar misschien ontgroeien we zelfs wel het totale monetaire denken als we maar kiezen voor onszelf en daarmee elkaar.

"People fail to get along because they fear each other; they fear each other because they don't know each other; they don't know each other because they have not communicated with each other." - Martin Luther King Jr.


"Never forget that everything Hitler did in Germany was legal." - ML King

"The time is always right to do the right thing." - ML King

Waaróm stemmen we?

"Dát we gaan stemmen, daarover denken we eigenlijk niet heel veel na. Het hoort, je hebt toch het recht, het is je verantwoordelijkheid, noem maar op. Er is ook altijd wel een partij die redelijk aansluit op je eigen ideeën. Nooit helemaal, maar meer dan andere partijen en dan gaan we op die partij stemmen.

Mijn stelling is dat het beter is om überhaupt niet te gaan stemmen. Er is namelijk helemaal geen valide reden voor. Boude stelling? Je hoeft het niet meteen met me eens te zijn maar ik daag je wel uit om eens stil te staan bij de vraag waaróm je eigenlijk stemt. Met dit artikel, waarin ik de mythes over stemmen doorprik, hoop ik je daarbij te helpen.

Mythe 1: Als je niet stemt heb je geen recht van spreken
Als je stemt geef je iemand de volmacht om voor jou te spreken. Met stemmen geef je je recht van spreken dus juist weg. Je kunt het vergelijken met de volgende metafoor: Als je partner vraagt wat je vanavond wil eten, en je zegt: ‘beslis jij maar’, dan kun je later niet klagen dat je het niet lust. Je hebt je partner volmacht gegeven om het menu te bepalen. Je hebt je recht van spreken weggegeven. Lees verder over de 8 andere mythes.

To put it in bold terms:


You choose - I say let's Play !